(پلي اكريل ايران)شپلی

100200.97(-2.91%)
آخرین
10,020
پایانی
10,060
دیروز
10,320
حجم معاملات
9,250,572
کمترین
10,020
بیشترین
10,480