(صنايع شيميايي كيمياگران امروز)شکام

96200.99(-1.23%)
آخرین
9,620
پایانی
9,660
دیروز
9,740
حجم معاملات
1,529,273
کمترین
9,580
بیشترین
9,950