(پتروشيمي اميركبير)شکبیر

718500.98(-1.84%)
آخرین
71,850
پایانی
73,200
دیروز
73,200
حجم معاملات
18,372
کمترین
71,600
بیشترین
73,650