(نيروكلر)شکلر

391001.00(-0.41%)
آخرین
39,100
پایانی
39,110
دیروز
39,260
حجم معاملات
475,801
کمترین
38,300
بیشترین
39,500