(گلتاش‌)شگل

62500.96(-4.14%)
آخرین
6,250
پایانی
6,410
دیروز
6,520
حجم معاملات
1,463,965
کمترین
6,220
بیشترین
6,510