(پتروشيمي تندگويان)شگویا

175100.96(-3.79%)
آخرین
17,510
پایانی
17,760
دیروز
18,200
حجم معاملات
4,741,182
کمترین
17,350
بیشترین
18,390