(پتروشيمي تندگويان)شگویا

144300.99(-1.3%)
آخرین
14,430
پایانی
14,500
دیروز
14,620
حجم معاملات
3,299,951
کمترین
14,380
بیشترین
14,700