(س. صنايع‌شيميايي‌ايران)شیران

47030.97(-3.15%)
آخرین
4,703
پایانی
4,771
دیروز
4,856
حجم معاملات
18,538,496
کمترین
4,703
بیشترین
4,856