(گروه مالي صبا تامين)صبا

30411.00(-0.3%)
آخرین
3,041
پایانی
3,050
دیروز
3,050
حجم معاملات
16,250,745
کمترین
3,020
بیشترین
3,099