(صندوق سرمايه‌گذاري صنوين-مختلط)صنوین

193010-420.00(-0.22%)
آخرین
193,010
پایانی
193,430
دیروز
193,430