(صندوق سرمايه‌گذاري صنوين-مختلط)صنوین

1768201.02(+1.54%)
آخرین
176,820
پایانی
176,900
دیروز
174,130
حجم معاملات
265
کمترین
176,820
بیشترین
176,960