(صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس)طلا

28559015171.00(+5.61%)
آخرین
285,590
پایانی
283,411
دیروز
270,419
حجم معاملات
13,441,303
کمترین
278,000
بیشترین
286,509