(صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس)طلا

1780100.99(-0.67%)
آخرین
178,010
پایانی
178,234
دیروز
179,205
حجم معاملات
411,597
کمترین
177,778
بیشترین
179,000