(صندوق طلاي عيار مفيد)عیار

1087487011.00(+6.89%)
آخرین
108,748
پایانی
107,146
دیروز
101,737
حجم معاملات
23,692,098
کمترین
104,810
بیشترین
108,996