(صندوق طلاي عيار مفيد)عیار

658880.99(-0.53%)
آخرین
65,888
پایانی
65,892
دیروز
66,236
حجم معاملات
959,903
کمترین
65,828
بیشترین
66,101