(كشت‌وصنعت‌پياذر)غاذر

165001.00(+0.18%)
آخرین
16,500
پایانی
16,530
دیروز
16,470
حجم معاملات
2,982,357
کمترین
16,380
بیشترین
16,770