(لبنيات‌ كالبر)غالبر

738800.99(-1.14%)
آخرین
73,880
پایانی
72,810
دیروز
74,730
حجم معاملات
378,562
کمترین
71,040
بیشترین
75,880