(بهنوش‌ ايران‌)غبهنوش

815401.00(+0.12%)
آخرین
81,540
پایانی
81,270
دیروز
81,440
حجم معاملات
39,977
کمترین
80,030
بیشترین
81,540