(خوراك‌ دام‌ پارس‌)غدام

502201.03(+2.64%)
آخرین
50,220
پایانی
49,810
دیروز
48,930
حجم معاملات
357,044
کمترین
48,600
بیشترین
50,890