(دشت‌ مرغاب‌)غدشت

289001.04(+4.11%)
آخرین
28,900
پایانی
28,990
دیروز
27,760
حجم معاملات
5,889,799
کمترین
28,190
بیشترین
29,140