(دشت‌ مرغاب‌)غدشت

174801.00(-0.06%)
آخرین
17,480
پایانی
17,490
دیروز
17,490