(پاكديس)غدیس

154801.01(+0.91%)
آخرین
15,480
پایانی
15,640
دیروز
15,340
حجم معاملات
3,450,204
کمترین
15,220
بیشترین
16,060