(صنعتي زر ماكارون)غزر

34101.00(-0.23%)
آخرین
3,410
پایانی
3,396
دیروز
3,418
حجم معاملات
41,112,736
کمترین
3,361
بیشترین
3,469