(سالمين‌)غسالم

47401.00(-0.04%)
آخرین
4,740
پایانی
4,731
دیروز
4,742
حجم معاملات
3,679,800
کمترین
4,693
بیشترین
4,862