(شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌)غشان

68301.01(+1.04%)
آخرین
6,830
پایانی
6,780
دیروز
6,760
حجم معاملات
1,080,445
کمترین
6,710
بیشترین
6,860