(شهد ايران ‌)غشهد

86500.99(-0.8%)
آخرین
8,650
پایانی
8,690
دیروز
8,720
حجم معاملات
1,205,380
کمترین
8,500
بیشترین
8,800