(شوكو پارس)غشوکو

110401.03(+2.99%)
آخرین
11,040
پایانی
10,780
دیروز
10,720
حجم معاملات
347,524
کمترین
10,740
بیشترین
11,040