(صنعتي مينو)غصینو

144501.01(+0.63%)
آخرین
14,450
پایانی
14,440
دیروز
14,360
حجم معاملات
521,464
کمترین
14,050
بیشترین
14,740