(توليدي‌مهرام‌)غمهرا

110800.99(-1.07%)
آخرین
11,080
پایانی
10,980
دیروز
11,200
حجم معاملات
956,273
کمترین
10,800
بیشترین
11,320