(شركت صنايع غذايي مينو شرق)غمینو

101601.02(+1.8%)
آخرین
10,160
پایانی
10,250
دیروز
9,980
حجم معاملات
2,610,201
کمترین
9,950
بیشترین
10,400