(روغن‌ نباتي‌ ناب)غناب

10167001.03(+3%)
آخرین
1,016,700
پایانی
988,450
دیروز
987,100
حجم معاملات
36,691
کمترین
1,016,700
بیشترین
1,016,700