(ويتانا)غویتا

32810.99(-0.76%)
آخرین
3,281
پایانی
3,288
دیروز
3,306
حجم معاملات
9,019,308
کمترین
3,241
بیشترین
3,354