(شير پگاه آذربايجان شرقي)غپآذر

359000.95(-4.9%)
آخرین
35,900
پایانی
36,500
دیروز
37,750
حجم معاملات
312,222
کمترین
35,300
بیشترین
37,350