(لبنيات‌ پاك‌)غپاک

178401.01(+1.19%)
آخرین
17,840
پایانی
17,710
دیروز
17,630
حجم معاملات
561,140
کمترین
17,200
بیشترین
18,000