(نوش پونه مشهد)غپونه

117500.98(-2.41%)
آخرین
11,750
پایانی
11,980
دیروز
12,040
حجم معاملات
259,099
کمترین
11,610
بیشترین
11,990