(پارس‌ مينو)غپینو

41901.01(+1.35%)
آخرین
4,190
پایانی
4,185
دیروز
4,134
حجم معاملات
4,031,561
کمترین
4,121
بیشترین
4,220