(كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين)غچین

51100.99(-1.16%)
آخرین
5,110
پایانی
5,130
دیروز
5,170
حجم معاملات
3,300,635
کمترین
5,070
بیشترین
5,230