(صنعت غذايي كورش)غکورش

79900.97(-2.8%)
آخرین
7,990
پایانی
8,090
دیروز
8,220
حجم معاملات
5,847,156
کمترین
7,960
بیشترین
8,300