(بيسكويت‌ گرجي‌)غگرجی

21301.01(+1.28%)
آخرین
2,130
پایانی
2,111
دیروز
2,103
حجم معاملات
6,662,444
کمترین
2,040
بیشترین
2,150