(گلوكوزان‌)غگل

38300.97(-3.16%)
آخرین
3,830
پایانی
3,882
دیروز
3,955
حجم معاملات
4,756,170
کمترین
3,830
بیشترین
3,979