(شير پاستوريزه پگاه گلستان)غگلستا

184001.00(-0.16%)
آخرین
18,400
پایانی
18,580
دیروز
18,430
حجم معاملات
1,698,274
کمترین
18,300
بیشترین
18,800