(شير پاستوريزه پگاه گلپايگان)غگلپا

14300330.00(+2.36%)
آخرین
14,300
پایانی
14,140
دیروز
13,970
حجم معاملات
3,231,283
کمترین
13,650
بیشترین
14,550