(شير پاستوريزه پگاه گلپايگان)غگلپا

417001.02(+1.71%)
آخرین
41,700
پایانی
41,300
دیروز
41,000
حجم معاملات
757,283
کمترین
40,450
بیشترین
41,750