(صنايع‌ آذرآب‌)فاذر

20021.05(+4.98%)
آخرین
2,002
پایانی
1,994
دیروز
1,907
حجم معاملات
127,840,868
کمترین
1,935
بیشترین
2,002