(ماشين‌ سازي‌ اراك‌)فاراک

18600.99(-0.91%)
آخرین
1,860
پایانی
1,874
دیروز
1,877
حجم معاملات
39,661,444
کمترین
1,841
بیشترین
1,897