(صنايع پتروشيمي خليج فارس)فارس

791040.00(+0.51%)
آخرین
7,910
پایانی
7,870
دیروز
7,870