(فولاد افزا سپاهان)فافزا

535500.99(-0.93%)
آخرین
53,550
پایانی
53,600
دیروز
54,050
حجم معاملات
158,695
کمترین
52,800
بیشترین
54,050