(آلومتك‌)فالوم

179601.03(+2.98%)
آخرین
17,960
پایانی
17,960
دیروز
17,440
حجم معاملات
1,558,724
کمترین
17,850
بیشترین
17,960