(نورد و لوله اهواز)فاهواز

70600.99(-0.84%)
آخرین
7,060
پایانی
7,100
دیروز
7,120
حجم معاملات
659,150
کمترین
6,980
بیشترین
7,090