(آلومينيوم‌ايران‌)فایرا

76901.00(+0.39%)
آخرین
7,690
پایانی
7,680
دیروز
7,660
حجم معاملات
2,086,417
کمترین
7,660
بیشترین
7,930