(فولاد اميركبيركاشان)فجر

82801.02(+1.72%)
آخرین
8,280
پایانی
8,280
دیروز
8,140
حجم معاملات
9,271,593
کمترین
8,040
بیشترین
8,350