(فولاد خراسان)فخاس

115600.98(-2.45%)
آخرین
11,560
پایانی
11,830
دیروز
11,850
حجم معاملات
514,237
کمترین
11,390
بیشترین
11,620