(فولاد خوزستان)فخوز

33190.99(-0.9%)
آخرین
3,319
پایانی
3,339
دیروز
3,349
حجم معاملات
11,685,873
کمترین
3,312
بیشترین
3,349