(فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌)فرآور

428501.00(-0.46%)
آخرین
42,850
پایانی
42,600
دیروز
43,050
حجم معاملات
635,399
کمترین
42,340
بیشترین
43,000