(فرابورس ايران)فرابورس

108900.95(-4.72%)
آخرین
10,890
پایانی
11,050
دیروز
11,430
حجم معاملات
28,958,082
کمترین
10,880
بیشترین
11,490