(فرابورس ايران)فرابورس

7350-30.00(-0.41%)
آخرین
7,350
پایانی
7,380
دیروز
7,380