(صندوق س.سهام فراز داريك-س)فراز

220761.00(+0.47%)
آخرین
22,076
پایانی
22,027
دیروز
21,972
حجم معاملات
32,536
کمترین
21,974
بیشترین
22,287